De Heilige Jozef
 Bidden tot Jozef
 Getijden 19 maart
 Patroonschappen
 Redemptoris Custos
 Verering van Jozef
 Andere onderwerpen
 

HEILIGE JOZEF


Arbeider

Feestdag: 1 mei

Jozef als timmerman met JezusDe kerkelijke viering van de heilige Jozef als arbeider is ingesteld in 1955 door paus Pius XII. Door de heilige Jozef tot voorbeeld te stellen voor de arbeiderswereld, gaf hij een christelijke oriŽntatie aan de dag van de arbeid. Ook daar waar deze 1 mei-viering niet gebruikelijk is, herinnert de herdenking van de heilige Jozef als patroon van de arbeid aan de waarde van de menselijke inspanning voor het dagelijks onderhoud:

De mannen en vrouwen die in hun zorg voor het levensonderhoud van zichzelf en hun gezin een dergelijke aktiviteit aan de dag leggen dat zij de maatschappij een reŽle dienst bewijzen, kunnen terecht menen dat zij door hun werkzaamheid het werk van de Schepper verder uitbouwen, de belangen van hun medemensen behartigen en door hun persoonlijke toeleg het hunne bijdragen tot de vervulling van het goddelijke plan in de geschiedenis.
(Tweede Vaticaans Concilie, Pastorale Constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et spes, nr. 34.)
 
Stichting InterKerk, Fabritiuslaan 17, 2241 JR Wassenaar, tel.: 06 343 99 522, fax: 08 421 41 755, email